Wednesday, 28 September 2011

panduan ppg

 
 

Buku Panduan PPG
 MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH
 


Semester 1 KOD KURSUS KREDIT
WAJ3101 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0)
WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0)
WAJ3105 Literasi Nombor 2(2+0)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT
MTE3101 Mengenal Nombor 3(3+0)
MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik 3(3+0)
Jumlah 12

 
 
 
 


 

Semester 2 KOD KURSUS KREDIT
WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0)
WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT
EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0)
MTE3103 Geometri 3(2+1)
MTE3104 Matematik Keputusan 3(3+0)
Jumlah 12


Semester 3 KOD KURSUS KREDIT
WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0)
EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT
MTE3105 Statistik 3(3+0)
MTE3106 Resos Dalam Matematik 3(3+0)
XXX31XX Elektif 1 3(x+x)
ELS3101 English Language Enrichment I TK
Jumlah 14

Semester 4 KOD KURSUS KREDIT
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT
MTE3107 Perancangan dan Pengajaran Matematik 3(3+0)
MTE3108 Kalkulus Asas 3(3+0)
EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1)
XXX31XX Elektif 1 3(x+x)
WAJ3112 Kokurikulum - Olaraga 1(0+1)
ELS3102 English Language Enrichment II TK
Jumlah 13


Semester 5 KOD KURSUS KREDIT
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT
MTE3109 Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratus 3(2+1)
MTE3110 Algebra Linear 3(3+0)
XXX31XX Elektif 1 3(x+x)
XXX31XX Elektif 2 3(x+x)
Jumlah 12


Semester 6 KOD KURSUS KREDIT
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI *3(0+3)
MTE3111 Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data 3(2+1)
MTE3112 Amalan Pentaksiran dalam Matematik 3(3+0)
XXX31XX Elektif 1 3(x+x)
XXX31XX Elektif 2 3(x+x)
Jumlahl 15


Semester 7 KOD KURSUS KREDIT
WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1)
EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0)
MTE3113 Penyelidikan Tindakan I – Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) 3(3+0)
XXX31XX Elektif 2 3(x+x)
Jumlah 12


Semester 8 KOD KURSUS KREDIT
EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0)
MTE3114 Aplikasi Matematik 3(2+1)
MTE3115 Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3)
XXX31XX Elektif 2 3(x+x)
INT3101 Internship 2(4M)
Jumlah 14

No comments:

Post a Comment

Wednesday, 28 September 2011

panduan ppg

 
 

Buku Panduan PPG
 MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH
 


Semester 1 KOD KURSUS KREDIT
WAJ3101 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0)
WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0)
WAJ3105 Literasi Nombor 2(2+0)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT
MTE3101 Mengenal Nombor 3(3+0)
MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik 3(3+0)
Jumlah 12

 
 
 
 


 

Semester 2 KOD KURSUS KREDIT
WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0)
WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT
EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0)
MTE3103 Geometri 3(2+1)
MTE3104 Matematik Keputusan 3(3+0)
Jumlah 12


Semester 3 KOD KURSUS KREDIT
WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0)
EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT
MTE3105 Statistik 3(3+0)
MTE3106 Resos Dalam Matematik 3(3+0)
XXX31XX Elektif 1 3(x+x)
ELS3101 English Language Enrichment I TK
Jumlah 14

Semester 4 KOD KURSUS KREDIT
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT
MTE3107 Perancangan dan Pengajaran Matematik 3(3+0)
MTE3108 Kalkulus Asas 3(3+0)
EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1)
XXX31XX Elektif 1 3(x+x)
WAJ3112 Kokurikulum - Olaraga 1(0+1)
ELS3102 English Language Enrichment II TK
Jumlah 13


Semester 5 KOD KURSUS KREDIT
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT
MTE3109 Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratus 3(2+1)
MTE3110 Algebra Linear 3(3+0)
XXX31XX Elektif 1 3(x+x)
XXX31XX Elektif 2 3(x+x)
Jumlah 12


Semester 6 KOD KURSUS KREDIT
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI *3(0+3)
MTE3111 Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data 3(2+1)
MTE3112 Amalan Pentaksiran dalam Matematik 3(3+0)
XXX31XX Elektif 1 3(x+x)
XXX31XX Elektif 2 3(x+x)
Jumlahl 15


Semester 7 KOD KURSUS KREDIT
WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1)
EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0)
MTE3113 Penyelidikan Tindakan I – Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) 3(3+0)
XXX31XX Elektif 2 3(x+x)
Jumlah 12


Semester 8 KOD KURSUS KREDIT
EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0)
MTE3114 Aplikasi Matematik 3(2+1)
MTE3115 Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3)
XXX31XX Elektif 2 3(x+x)
INT3101 Internship 2(4M)
Jumlah 14

No comments:

Post a Comment